LASERTEKNIK

LASERMÄRKNING & GRAVERING

SISMA tillverkar maskiner för lasermärkning och gravering för de flesta applikationer i metall och plaster. Ett stort urval av standardmaskiner med varierande arbetsbord. Fiberlaser, grön-, eller UV-laser med manuella eller motordrivna X-Y-Z axlar. 

Då standardsortimentet inte räcker till, konstruerar SISMA kundanpassade märkningslösningar för exempelvis automation eller integration i befintliga produktionslinjer.

 

Sismas egenutvecklade mjukvara har fokus på användarvänlighet och inrymmer en rad hjälpmedel för spårbarhet och parameterinställningar för bästa resultat. Maskinerna är även anpassade för fjärrassistans.   

Ett urval av våra lasermärkmaskiner:

 ADDITIV TILLVERKNING METALL 

MYSINT100-SISMA  Metal 3D printing

Additiv tillverkning genom LMF har sin början i en CAD-fil som efter beredning vidaresänds till maskinen. En högeffekts precisionslaser smälter sedan lager för lager (tjocklek 15-30µm) av det tillförda materialet i form av metallpulver. Tekniken används inom flera applikationsområden såsom prototyptillverkning/småserieproduktion, formverktyg, R&D och dentalindustrin. Aluminium, stål, rostfritt stål, titan, brons och kobolt krom är några av de gångbara materialen i SISMAS MYSINT100.

Förutom att sänka ledtiden på färdig prototyp/produkt ger tekniken möjlighet att skapa tidigare omöjliga geometrier eller att förbättra egenskaperna hos en existerande produkt. Ett exempel kan vara gjutformar med kylkanaler eller viktbesparande håligheter. Jämfört med traditionell bearbetning lämnar tekniken väldigt lite spillmaterial och endast stödmaterialet för uppbyggnad blir så kallat ”waste material”

Med en STL-fil på produkten kan mjukvaran snabbt räkna ut materialåtgång och produktionstid, vilket underlättar offertarbetet. MYSINT:s mjukvaruparametrar är även öppna vilket ger den vana operatören möjlighet att själv testa fram optimala parametrar för specifika material och produkter.