Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson har erfarenhet som servicetekniker hos Ejderstedts sedan 2013. Arbetsuppgifterna innefattar service av våra CNC maskiner generellt och av CMS maskiner specifikt.

 

Fredrik har sina erfarenheter från den mekaniska industrin där en specialtillverkare av mekaniska filter varit uppdragsgivare under många år. Här var arbetsuppgifterna såväl produktion som maskinunderhåll. Problemlösning för kundspecifika uppdrag är vardag hos en specialtillverkare lika väl som problemlösning för drift och teknik av maskinutrustning.

 

Med sig till Ejderstedts tar Fredrik sitt entreprenörskap där han utöver verkstads jobb även har med sig snickarkunskaper då han utöver Ejderstedts uppdrag tar egna specialuppdrag i sin egen verksamhet.

 

Fredrik säger: att med en god teknisk förståelse och med erfarenheter från en verksamhet där kunders önskemål och krav stått i centrum har han en tydlig bild av vad serviceuppdraget hos Ejderstedts innebär.

Folkrace och familj börjar båda på F, därutöver finns det inga gemensamma nämnare för att blanda motorintressen med familjeliv.

 

Fredrik Mattson

Servicetekniker, Ejderstedts

 

Fredrik Mattsson

Extern resurs

036-18 60 50

service@ejderstdts.se